<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 准提咒 >

  准提咒

  准提咒目前在显教的《佛教念诵集》中作为“十小咒”之一,整体咒语为:南无(namah!)飒哆喃三藐三菩驮俱胝南(sapta^nam samyaksambuddha kot!i^na^m)怛侄他(tadyata^)唵(om%)折隶(cale)主隶(cule)准提(cundhe)娑婆诃(sva^ha^)....[详情]

  《准提咒》全文

  南无飒多喃
  叁藐叁菩驮
  俱胝喃
  怛侄他
  唵 折隶主隶
  准提 娑婆诃...[详情]

  《准提咒》注音

  nā mó sà duō nán。
  南无飒哆喃。
  sān miǎo sān pú tuó。
  三藐三菩陀。
  jù zhī nán。
  俱胝喃。
  dá zhí tuō。
  怛侄他...[详情]

  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>