<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  楞严咒

  《楞严经》来源于其因缘为阿难被摩登伽女用邪咒所迷,在阿难的戒体快要被毁坏时,佛陀令文殊菩萨持楞严咒前往救护阿难,阿难才被救醒归佛。?#25163;?#26974;严咒乃《楞严经》之主体,没有楞严咒的因缘,就没有《楞严经》。楞严咒是咒中之王,亦是咒中最长者(2622字),佛经上说“这个咒关系整个佛教的...[详 情]

  当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 楞严咒 >

  楞严咒全文

  [楞严咒] 发表时间:2014-02-25 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  《楞严咒》全文-楞严咒原文注音版

  (如发现本文注音?#20889;?#35823;,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

  楞严咒全文--第一会

  tuō


  qié
  duō


  ā
  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  xiě

  tuō


  tuó

  zhī


  shān  tuó
  duō

  duō
  nán

  sān
  miǎo
  sān

  tuó


  zhī
  nán

  suō
  shě


  jiā

  sēng
  qié
  nán

  ā
  luó
  hàn
  duō
  nán

  duō

  nuó
  nán  suō
  jié

  tuó
  qié

  nán

  sān
  miǎo
  qié
  duō
  nán

  sān
  miǎo
  qié

  duō
  nuó
  nán  nǎn
  tuó


  tuó  nǎn

  shě  jiē  suō

  suō


  tuō
  nán


  yīn
  tuó

  qié  tuó


  suō


  qié


  nuó
  pán
  zhē  sān

  tuó
  jié

  duō
  qié
  jiā  qié


  tuó
  jiā


  ā  shī

  shě
  nuó
  qié
  jié

  duō
  qié


  duō
  tuō
  qié
  duō


  tóu
  shé


  qié
  shé


  qié
  chá

  shū


  西
  nuó  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō
  qié
  ā

  duō


  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié


  ā
  chú


  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié  shā
  shé  fèi
  zhù


  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō
  qié


  sān

  shī

  duō


  lián
  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié


  shě
  nuó

  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó
  qié
  nuó
  shé

  duō
  tuō
  qié
  duō

  ā  sān
  miǎo
  sān

  tuó


  piáo
  jié

  duō


  tán

  qié

  duō  tuō

  qié  shān  duō  lán  e


  shì
  dān
  yáng


  duō

  jiē  jiē  jié
  jiā

  chì
  tuó

  e
  jiā  zhù  níng
  jiē

  pán
  tuó
  nuó


  chā  zhà


  nuó
  zhě


  shī

  nán

  jié  suō  ruò
  shé


  duō
  bēng

  suō
  nuó
  jié

  ā

  zhà
  bīng
  shě

  nán

  nuó
  chā
  chà


  ruò
  shé
  tuó
  nuó
  jié

  ā

  zhà
  nán  jié


  ruò
  shé


  duō
  bēng


  nuó
  jié  shě

  ruò
  shé


  lán
  nán
  zhē
  nuó
  shě


  shā
  shě
  e
  tuó
  jiā

  ruò
  shé

  e


  shì
  duō


  zhàn
  chí  dié
  duō
  shé  shuì
  duō
  shé


  pán
  tuó
  e


  duō
  zhī

  shì


  shé


  shé


  shě

  duō


  téng
  wǎng
  jiā


  shé


  zhì

  nuó
  ē
  zhē  zhì
  zhì
  duō


  shé

  shàn
  chí


  shě

  zhē

  shàn
  duō
  shě


  shì
  duō  shuì
  duō

  e


  duō

  e  shé


  shāng
  jié

  zhì


  shé

  lán
  tuó


  shé
  duō
  zhē

  qián
  zhē
  nuó  jiā


  jié

  duō
  nuó  zhē
  nuó
  shān


  zhē
  lán
  zhē


  shé


  jiā
  nuó
  jiā
  shé
  nuó

  shé


  dùn
  zhì
  zhē

  shuì
  duō
  zhē

  jiā


  chà
  shē
  shī

  tuó

  jié

  suō


  chàn

  jué
  fàn

  yìn

  xiě

  精彩推荐
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>