<delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
<dl id="tbxho"></dl>

  <dl id="tbxho"></dl>

  <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

  当前位置:弘善佛教 > 佛经大全 > 佛经文章 >

  吉祥经注音

  [佛经文章] 发表时间:2016-03-25 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  \

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,qq:1300659095。感恩


  shì

  wén


  shí

  zhù
  shě
  wéi

  tuó
  yuán
  jīng
  shè

  shí

  shēn


  yǒu

  tiān
  shén

  shū
  shèng
  guāng
  míng

  biàn
  zhào
  yuán
  zhōng

  lái
  zhì

  suǒ

  gōng
  jìng

  bài

  zhàn


  páng  bái

  yán

  zhòng
  tiān
  shén

  rén


  wàng


  qiú
  xìng


  qǐng
  qiú
  zuì

  xiáng

  shì
  zūn

  shì

  yán


  jìn

  chī
  rén

  yìng

  zhì
  zhě
  jiāo

  zūn
  jìng
  yǒu

  zhě

  shì
  wéi
  zuì

  xiáng


  zhù
  shì

  chù

  wǎng

  yǒu

  xíng

  zhì
  shēn

  zhèng
  dào

  shì
  wéi
  zuì

  xiáng

  duō
  wén
  gōng

  jīng

  yán
  chí
  zhū
  jìn
  jiè

  yán
  tán
  yuè
  rén
  xīn

  shì
  wéi
  zuì

  xiáng

  fèng
  yǎng


  qīn

  ài

  cóng

  yào

  hài

  shì
  wéi
  zuì

  xiáng


  shī
  hǎo
  pǐn


  bāng
  zhù
  zhòng
  qīn
  juàn

  xíng
  wéi

  xiá


  shì
  wéi
  zuì

  xiáng

  xié
  xíng

  jìn
  zhǐ
  yǐn
  jiǔ

  měi

  jiān  shì
  wéi
  zuì

  xiáng

  gōng
  jìng

  qiān
  ràng

  zhī

  bìng
  gǎn
  ēn


  shí
  wén
  jiào


  shì
  wéi
  zuì

  xiáng

  rěn
  nài

  shùn
  cóng


  jiàn
  zhòng
  shā
  mén

  shì
  shí
  lùn
  xìn
  yǎng

  shì
  wéi
  zuì

  xiáng


  zhì
  jìng
  shēng
  huó

  lǐng


  zhèng
  dào

  shí
  zhèng
  niè
  pán


  shì

  zuì

  xiáng


  fēng

  dòng
  xīn


  yōu


  rǎn

  níng
  jìng

  fán
  nǎo

  shì
  wéi
  zuì

  xiáng  xíng
  chí
  zhě


  wǎng
  ér

  shèng


  qiè
  chù  shì
  wéi
  zuì

  xiáng

  精彩推荐
  河北十一选五任选基本走势图
  <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
  <dl id="tbxho"></dl>

   <dl id="tbxho"></dl>

   <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>

   <delect id="tbxho"><pre id="tbxho"></pre></delect>
   <dl id="tbxho"></dl>

    <dl id="tbxho"></dl>

    <div id="tbxho"><ol id="tbxho"><mark id="tbxho"></mark></ol></div>